M

edische Schildertherapie

Schildertherapeut Myra van der Linden
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

       Schildertherapie

De schildertherapie
De schildertherapie bestaat uit 14 sessies van een uur, 1 of 2 maal in de week. Schildertherapie is toegankelijk voor kinderen en volwassenen, ongeacht welk probleem of ziekte.

De eerste 3 sessies

bestaan uit het maken van 3 vrije houtskoolbeelden (alleen volwassenen).

De volgende 3 sessies

zijn 3 vrije schilderbeelden. Hierop wordt zichtbaar hoe de kleur wordt gebruikt. Kleur die ontstaat door de werking van licht en duisternis/donker.

Na deze 6 beelden wordt er een

therapieplan

gemaakt. Tijdens het werken wordt er zo min mogelijk gesproken, alleen over het werk. Het is a.h.w. een reis door de kleuren heen met vele eigen ontdekkingen en mooie verassingen. B.v. het rood dat warm en vullend naar je toe komt, het zachte kobaltblauw dat van je af gaat en een grote ruimte schept. Of het kalme violet dat kan helpen bij slaapproblemen.


Voor wie?
Deze therapie is toegankelijk voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

Schildertherapie kan helpen bij:

Rouwverwerking kan een lastig en langdurig proces zijn, waar je echter wel doorheen moet gaan. Anders kunnen er in het latere leven klachten ontstaan. Als praten niet helpt kan schildertherapie hulp bieden d.m.v. schilderen en tekenen.

De vele gevoelens - zoals: boosheid, angst, schuldgevoelens en verdriet - kunnen misschien wat beter in balans gebracht worden. Voorzichtig kan er dan op een moment weer naar de toekomst worden gekeken.


Wanneer ook schildertherapie?
 • Als je van schilderen houdt en actief ergens aan wilt werken.
 • Wanneer je iets wilt veranderen in je leven, niet zoveel wilt spreken, maar liever actief iets wilt doen.
 • Als je wilt werken aan je eigen ontwikkelingsweg.
Ook als je niet van schilderen houdt, kan er een wereld voor je open gaan, nl. de wereld van de kleur.


Kinderen
Al een aantal jaren werk ik als zelfstandig schildertherapeut op de Rudolf Steinerschool in Rotterdam en ook op mijn praktijkadres.

Wanneer schildertherapie bij kinderen?
 • Ondersteuning bij traumaverwerking, zoals b.v. een echtscheiding of verlies van een dierbare.
 • Bij onrust en nervositeit.
 • Bij weinig fantasie, het schilderen stimuleert de fantasie.
 • Bij verstoringen van het dag- en nachtritme.
 • Problemen met de stofwisseling.
 • Bedplassen.
 • Problemen met de coördinatie, b.v. links-rechts coördinatie.
 • Ondersteuning bij ADHD en stoornissen in het autistisch spectrum.
 • Slaapproblemen, depressie, enz.

Werking
Waarom schildertherapie bij kinderen?

Bij een kind kan al op jonge leeftijd zichtbaar worden dat er ergens iets stagneert. Het kind kan b.v. lusteloos zijn, niet graag bewegen, of juist last hebben van overbeweeglijkheid. Er kan een krampachtigheid zichtbaar zijn of er kunnen problemen zijn op sociaal-emotioneel gebied. Het kan zijn dat een kind niet goed tot spelen kan komen, zich snel verveelt of niet genoeg fantasie heeft.

Om ons heen zijn de hele dag kleuren zichtbaar in de atmosfeer. Er zijn verschillende kleuren die je in de loop van de dag kunt zien. B.v. in de ochtend en avond zie je de warme kleuren en in de winter zie je de koelere kleuren. In het kind werken alle kleuren van het kleurperspectief die zichtbaar zijn in de atmosfeer. Het kind is verbonden met de kleuren die in de atmosfeer voorkomen. Ideaal gezien zou het zo moeten zijn dat alle kleuren in het kind in balans zijn, zoals het kind in de natuur in balans is. Een goed ritme en de beweging en warmte van de kleur in het kind zorgen o.a.voor een goede gezondheid en groei.

Zonder ritme en beweging en warmte is er geen leven mogelijk. In de eerste 7 jaar van het kind is het belangrijk dat het kind kan spelen, springen en rennen. Het ritme en de beweging en de warmte die daardoor ontstaan zijn de gezonde principes om later een gezond mens te worden. Bij een verstoorde 1ste 7 jaarsperiode kunnen er later problemen ontstaan met de gezondheid. Bij het kind kun je het ritme helpen in balans te brengen door de beweging en de warmte van de kleuren.

In de 2de 7 jaarsperiode is het van belang dat het kind goed kan gaan leren. Voorwaarde voor het goede leren is dat het kind goed in zijn vel zit. Tegenwoordig kan het kind nogal eens onrustig zijn, wat veelal voortkomt uit een irritatie van het zenuwgestel. Dit zijn meestal invloeden van buitenaf, veroorzaakt door de moderne hectische tijd waarin het kind moet opgroeien. Het zenuwzintuiggebied raakt snel overprikkeld en dan zie je dat een kind bleek wordt en kringen onder de ogen heeft (dit komt vaak voor).

Door het werken met bepaalde kleuren kan er iets in het kind veranderen/genezen, zodat het kind weer een stap in zijn ontwikkeling kan zetten. Het werken met de kleur heeft altijd een positieve werking en kan als een ondersteuning worden gezien.


Achtergrondinformatie
Licht, Kleur & Duisternis
Deze schildertherapie

werkt met de wetmatigheden van licht, kleur en duisternis. De kleur is overal om ons heen. Iedereen kan dit waarnemen. Wij leven hier de hele dag in en alles wat we zien is zichtbaar doordat het een kleur heeft. De hoeveelheid licht en duisternis bepaalt wat er kan ontstaan.

Op verschillende

tijdstippen

van de dag is de kleur in de atmosfeer en de kleur op alles wat we zien verschillend. B.v. bij weinig licht en veel duisternis, als het donker wordt en warmer, gloeien de kleuren op en zijn ze sterker. De roden en oranjes van de zonsopgang of zonsondergang kunnen dan ontstaan. In het voorjaar, als het licht is en de atmosfeer is droog, dan kunnen de kleuren helder en transparant zijn en de hemel is dan een prachtig helder kobaltblauw. Als er veel licht is, zoals op een mooie zomerdag, dan is er minder kleur zichtbaar. Het sterke licht maakt dat alles er bleker uitziet.

Wanneer wij naar de

kleuren om ons heen

kijken, realiseren wij ons meestal niet welke werking dit op ons heeft. We vinden de zonsondergangen gewoon mooi en genieten van de rode warme kleuren die gaan gloeien naarmate het donker toeneemt. Maar de roden hebben ons iets te zeggen. Zij komen naar ons toe en hebben hun speciale werking. Daarnaast staan de blauwe kleuren, waarin wij ver weg kunnen kijken in de ruimte. Denk b.v. aan een bergwandeling. Op een mooie dag kun je eindeloos in de verte kijken.

De werking

van licht, kleur en duisternis in de atmosfeer en macrokosmos werkt ook in de microkosmos, de mens. Het licht is verbonden met ons bewustzijn, met onze manier van denken. Je zegt b.v.: "Er gaat mij een lichtje op." De duisternis of warmte is verbonden met onze stofwisseling en geeft ons onze verbinding met alles wat wij doen en willen.

De duisternis

of warmte is de voorwaarde voor het leven en voor genezing. B.v. het rijpe zaad dat in de warme aarde valt kan in de aarde ontkiemen door de warmte van de aarde. Alles kan alleen door warmte leven. Zonder deze warmte is er geen leven mogelijk. Als later het licht toeneemt in het voorjaar gaat de kiem groeien en nog later komt het tot bloei. Dan heb je het proces van licht, kleur en duisternis. Duisternis (kiem), licht (plant komt tot groei), licht (bloei en de kleur ontstaat).

Als

licht en duisternis

elkaar ontmoeten ontstaat er een grote ruimte waarin de kleur zich vrij kan bewegen. De warme rode en oranje kleuren stijgen op en komen naar je toe en de koelere blauwen wijken en gaan van je af. De kleuren die ontstaan werken in de mens individueel, omdat de werking van licht en duisternis in iedereen verschillend is. De kleur leeft in het gebied van de ademhaling, hart en circulatie en is verbonden met de ziel van de mens. Als de werking niet goed is kunnen er b.v. in dit gebied ademhalings- of hartproblemen ontstaan.

Verstoringen in de werking van licht en duisternis kunnen tot allerlei ziektes leiden.


Liane Collot D´Herbois
Rudolf Steiner (1861- 1925) onderzoekt de werking van kleur en ontdekt dat de bron van kleur de werking van licht en duisternis is.

De schilderes Liane Collot D´Herbois (1909- 1999) ontwikkelt het verder en ontdekt de objectieve wetmatigheden van de werking van licht en duisternis achter de kleur. Zij ontwikkelt in de loop van haar leven een therapie die gebaseerd is op deze objectieve werking.
Afbeelding Liane Collot D´Herbois
Liane Collot D´Herbois wordt op 17 december 1907 geboren vlakbij Tintagel aan de kust van Cornwall. Als jong meisje is zij vaak te vinden aan de kust. Aan deze kust van Cornwall spelen de zee en het zonlicht een eindeloos spel in de atmosfeer. Het ontstaan van kleuren in dat spel is het levensthema van Liane Collot D´Herbois geworden, zoals het in de 19e eeuw de inspiratiebron vormde van beroemde schilders als Cotman en Turner.

Een keer zag ze op het strand een man zitten achter een schildersezel. Ze ging op hem af en bleef ademloos achter hem staan kijken.

Alles was als van goud. Hij merkte mij niet op.

Hij schilderde de met waterdamp gevulde luchten;

spume

, waarin

tremendous colour

ontstond, een

prachtige combinatie van de elementen

.

Toen ging ze zelf schilderen, provisorisch, met gerafelde lucifers als kwasten. Iemand kocht voor haar inkt en later pennen en verf. Toen ze elf was, verkocht ze haar eerste schilderij. Zo kon ze betere schilderspullen kopen. Liane ging in 1924 studeren aan de Birmingham Central School of Arts and Crafts. Zij zegt dan:

"Voor het eerst in mijn leven was ik bij mensen als ikzelf. It was the time of my life."Vriendschappen ontstonden en zij is de hele dag bezig met leren schilderen en tekenen. Een vriendin uit die tijd, Gladys Morrison-Bly, herinnerde zich:

"Men schatte haar hoog in. Haar werk hing in de grote centrale hal. Het was erg knap. Ze maakte landschappen met een gewaagd en krachtig karakter die dramatischer waren dan Cézanne en meer gevormd dan Turner."Ze kende uiteraard de gewone kleurenleer van Newton, volgens welke kleur ontstaat wanneer de lichtstraal wordt gebroken. Ze kende ook de alternatieve kleurenleer van Goethe, die eveneens is gebaseerd op concrete verschijnselen: kleur ontstaat wanneer licht schijnt in de atmosfeer, blauwtinten ontstaan wanneer het licht van ons weg door de atmosfeer schijnt, roodtinten wanneer het licht naar ons toe door de atmosfeer schijnt. Dit is bij elke zonsop- en ondergang waar te nemen door naar het oosten en westen te kijken.

De stap van genezende schilderijen naar genezend schilderen (schildertherapie) kwam uiteindelijk in 1978.

De kern van deze therapie-richting is dat gezondheid en ziekte te definiëren zijn in termen van kleur, licht en duisternis. Diagnose en therapie kunnen daarom gebruik maken van de houtskool tekening met licht en duisternis en van het schilderen. Dit is natuurlijk abstract gezegd. Pas als je het overdenkt en doet, merk je wat voor grote ontdekkingen erin liggen. Van een basis-element uit de werkelijkheid, namelijk kleur, laat Liane zien dat onze omgang ermee iets vertelt over onze kracht en zwaktes (ziektes), en dat bepaalde houtskool- en kleuropdrachten een genezende werking in dat opzicht kunnen hebben.

Maar van de therapeut vraagt Liane om zich geheel met de kleur te verbinden en

in

de kleuren te leven. Je zou kunnen zeggen: de geneeskunde krijgt steun uit de religieuze kunst wanneer je in het oog houdt dat ook het heldere denken nodig is om te doorzien hoe de kleuren ontstaan uit de ontmoeting van onzichtbaar licht en onzichtbare duisternis.

Bronvermelding:

Liane Collot D´Herbois 1907-1999door Maurits In ´t Veld